GSM, Faaliyetleri sırasında çevreye az veya çok zarar veren/vermesi muhtemel olan, doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek işletmelerdir.

ÇEVDA Çevre Danışmanlık, işletmelerinize ait ruhsatlandırma işlemlerini yetkili merciler ile gerekli tüm süreçleri profesyonel ekibi ile yöneterek sizin adınıza gerçekleştirir.

GSM sınıfları aşağıda mevcuttur:

Birinci Sınıf Gayrısıhhî Müessese: Yaşam alanları dışında yer alması gereken ve çevreye etkileri mutlak olan işletmelerdir. Şehir merkezlerinden ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden mutlaka uzak tutulması, sanayi bölgesi ya da sağlık koruma bandı konulabilecek yerlerde olması gereken işletmelerdir. Bu işletmelerin ruhsatları bağlı olunan Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmektedir. ​

İkinci Sınıf Gayrısıhhî Müessese: Yaşam alanlarına yakınlığı belirli tetkik ve çalışmalar ile önceden belirlenebilen, verilecek onay sonrası izin ile faaliyet gösterebilecek işletmelerdir. Kentlerden ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden uzakta, kurulca önerilip yetkili makamca uygun görülecek bir yerde olması gereken işletmelerdir. Ruhsatları bağlı olunan İlçe Belediyeleri tarafından verilir. ​

Üçüncü Sınıf Gayrısıhhî Müessese: Yaşam alanlarının yakınında faaliyet gösterebilen çevreye etkisi denetlenebilen işletmelerdir. Konutların ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerin yakınında kurulabilmekle birlikte denetim altında tutulması gereken işletmelerdir. Çevresine olan zararları giderilemeyen 3. sınıf GSM'ler de konutlardan ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden uzakta yapılır.