ÇEVDA Çevre Danışmanlık, Çevre Mevzuatı kapsamında, çevreye olabilecek olumsuz etkilerin belirlenmesi, önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin seçilmesi, yürütülecek iş ve işlemlerin belirlenmesi konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. ​

 

 

 Bu kapsamda verdiğimiz hizmetler: ​

  • Geçici Faaliyet Belgesi Alınması
  • Çevre İzni, Çevre İzin ve Lisans Belgelerinin Alınması ve Güncellenmesi
  • Aylık Faaliyet Raporu Hazırlanması
  • İç Tetkik Raporu Hazırlanması
  • Çevresel Konularda Bilgilendirici Eğitim Çalışmalarının Yapılması
  • Çevre Görevlisi Atama
  • Aylık Çalışma Planının Oluşturulması
  • Endüstriyel (Tehlikeli/Tehlikesiz) Atık Yönetim Planının Hazırlanması
  • Yasal İzin ve Süreçlerin Takip Danışmanlığı