ÇEVDA Çevre Danışmanlık olarak tarafımızca yapılan Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri, Çevre Mevzuatına ve bu mevzuata bağlı yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmaktadır. Ayrıca atıksu arıtma tesislerinin inşaat aşamasını yürütmekte ve bu tesise uygun ekipman ihtiyacını tedarik etmektedir.

 

Paket Arıtma Tesisleri

Paket Arıtma Tesisleri

Paket Arıtma Tesisleri taşınabilir özellikte kompakt olarak tasarlanmış arıtma tesisleridir. ​ Küçük ve orta ölçekli yerleşim birimlerinde (site, tatil köyü, belediye, hastane, otel, okul, fabrika, şantiye vb.) oluşan evsel ve/veya endüstriyel nitelikli atıksuların arıtılması amacıyla kullanılmaktadır. ​ Uzun ömürlü olan bu tesisler kurulum kolaylığı ve otomatik çalışma özelliği ile tercih edilirler.

 

Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri

Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri

Sanayi tesisleri, fabrikalar, organize sanayi bölgelerinde üretimden kaynaklı endüstriyel atıksuların arıtılması amacıyla kullanılmaktadır. ​ Betonarme veya küçük kapasiteli tesislerde sac olarak tasarımı yapılan tesisler, tesisin kurulacağı alana göre yer altı veya yer üstü olabilmektedir. Kurulacak olan tesis, atıksu özelliklerine göre uygun prosesler içermektedir.

 

Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri

Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri

Küçük ve orta ölçekli yerleşim birimlerinde (toplu konutlar, site, tatil köyü, askerî birlikler, belediye, hastane, otel, okul, fabrika, şantiye vb.) oluşan evsel nitelikli atıksuların arıtılması amacıyla kullanılmaktadır. Betonarme olarak tasarımı yapılan tesisler tesisin kurulacağı alana göre yer altı veya yer üstü olabilmektedir. ​ Tesis, kapasitesi ve işletme koşullarına göre kaba ızgara, ince ızgara, ön arıtma haznesi, kum tutucu ve yağ tutucu, dengeleme havuzu, havalandırma havuzu, dezenfeksiyon ünitesi ve çamur susuzlaştırma ünitelerinden uygun olan prosesleri içerecek şekilde projelendirilmektedir. 

 

Arıtma Tesisi Bakım Onarımı

Arıtma Tesisi Bakım ve Onarımı

Yatırım maliyeti yüksek olan bu tesisler yanlış yönetimlerle çalıştırılınca yeterince verimli olamamaktadır. Bunun dışında her sanayi ürünü gibi atıksu arıtma tesisleri de gerek teknoloji gerekse metal ve ekipman ömrü olarak zamanla işlevini kaybetmektedir. Teknolojik veya doğal sebeplerden ötürü artık çalışamayan atıksu arıtma tesislerinin bakım ve onarımları tarafımızdan yapılmaktadır. Arıtma tesislerinde oluşabilecek sorunlardan birisi de kapasite artırımıdır. Yıllarca önce çok daha az atıksu deşarjı baz alınarak projelendirilmiş arıtma tesisi, işletme veya kurumun büyümesine paralel olarak yüksek miktarlarda atıksu deşarj mertebelerine ulaşabilir. Bu durum arıtma tesisinin revize edilerek yeniden projelendirilmesini gerekli kılar.